Съобщение: Сайтът е все още в процес на разработка и част от модулите не работят. Всички създадени профили ще бъдат запазени.

15-минутен тест

Съставен е от 15 въпроса от различни направления в медицината с един или повече верни отговора. Тестът ще бъде променян периодично. След попълване на отговорите за всеки въпрос ще видите верния, вашия отговор и как са отговорили всички участници.

Клинични модули

Преобладаващата част от клиничните модули съдържат входящ тест, теоретична част, изходящ тест, както и въпроси, които осигуряват обратна връзка с потребителя за оценка на предлагания модул. При покриване на 80% от въпросите в изходящия тест, получавате кредитни точки.

Практични казуси

Целта е придобиване на определени знания и информация чрез случай базиран метод. Ползват се клинични случаи. Може да включват предварителен и последващ тест или друга форма за проверка на усвоените знания, както и въпроси за обратна връзка.

Дискусионни казуси

Кратко представяне на случай от клиничната практика, като се поставя въпросът за избор на диагностичен подход и избор на подходящо лечение. Участниците в свободен текст споделят личното си мнение и обсъждат с останалите участници темата.

Последно добавени казуси, модули и тестове

Бърз тест
Тест 15'
Клинични модули
Практични казуси
Дискусионни казуси
КАКВА Е ВАШАТА ДИАГНОЗА?

Един въпрос с един или повече верни отговори. Обикновено проблемът е представен чрез снимков материал. Тестът ще бъде променян периодично. След попълване на отговорите за всеки въпрос ще видите верния, вашия отговор и как са отговорили всички участници.

Към теста
15-МИНУТЕН ТЕСТ

Тестване на знанията по различни теми в медицината, които са обект на ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар.

Към теста

Най-посещавани модули и казуси

Главен редактор и Консултативен съвет на ЕАПМО