1 от 7 човека съобщават за персистиращи симптоми след лек COVID-19

Изследователите сравняват около 300 здравни работници в Швеция, които били серопозитивни за SARS-CoV-2 и са имали леки или никакви симптоми