ACE2 е рецепторът, който е необходим за навлизането на SARS-CoV-2 в клетките

Ангиотензин-конвертиращият ензим 2 (ACE2) е рецепторът, необходим за навлизането на COVID-19 в клетката, който се свързва с епидемиологичния риск за тежко протичане на болестта, наблюдавано при пациенти със сърдечно-съдови заболявания и хипертония в Китай.