Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тютюн, не е дим

.