Актуализация на клиничните характеристики на COVID-19

.