Алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай

Алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай