Алтернативи на тютюнопушенето и сърдечно-съдов риск

Пушенето се асоциира с пълната гама от сърдечносъдови заболявания (ССЗ). Множество проучвания показват, че при преминаване от тютюнопушене към системи за нагряване на тютюн, при които няма горене, има намаление на биомаркерите за клиничен риск. Това намаление обаче не е индикативно за намален сърдечносъдов риск и най-ефективната превенция на ССЗ е никога да не се започва тютюнопушене.