Астмата може да не е рисков фактор за тежка форма на COVID-19

.