AstraZeneca COVID-19: ЕМА намира възможна връзка с много редки случаи на необичайни тромбози заедно с нисък брой на тромбоцити

ЕМА потвърждава, че в своята цялост съотношението полза/риск на ваксината остава положително