Безопасно ли е приложението на макролидни антибиотици през първия триместър?

По време на бременност често се използват антибиотици и различаването на техните ефекти от тези на инфекцията върху плода е трудно. За да изяснят ефектите на макролидните антибиотици, прилагани в гестационните седмици между 4 и 13 (когато се случва органогенезата), изследователите са проучили обширна база данни от UK, която включва 100 000 бременности в периода между 1990 и 2016 година.