Бизопролол в терапията на хроничната сърдечна недостатъчност

Хроничната сърдечна недостатъчност (ХСН) е често инвалидизиращо и смъртоносно заболяване. То засяга 2-3% от хората в развитите страни и 10-20% от хората на 70-80-годишна възраст. ХСН е една от хроничните болести с най-висока цена - 2% от здравните разходи в развитите дър- жави. Половината от всички пациенти с ХСН умират до 4 години след поставянето на диагнозата, а 40% от пациентите, хоспитализирани по повод на СН, умират или биват рехоспитализирани в рамките на една година.