CDC издаде насоки за поведение за хората, ваксинирани срещу COVID-19

CDC издаде своя първи набор от насоки за поведение за хора, които са били напълно ваксинирани срещу COVID-19. Насоките им позволяват да възобновят някои дейности с по-нисък риск.