CDC за карантинирането на вече ваксинираните, но контактни лица и забавените реакции на мястото на инжектиране

CDC обяви ваксинираните с която и да е от одобрените ваксини срещу COVID-19 не е необходимо да бъдат поставяни под карантина след експозиция на лице с COVID-19, при условие че отговарят на всички от следните критери...