Честота на белодробната емболия (БЕ) при пациенти, приемани в болница с екзацербации на ХОББ

Стандартизиран алгоритъм за скрининг установява БЕ при около 6% от хоспитализираните пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). В това най-обширно до момента проучване, общата честота от 6% БЕ е по-ниска в сравнение с данните от няколко предишни проучвания.