COVID-19: По-дълго време за изолация след възстановяване, Удължено aPPT и Насоки относно поддържане на живота при деца

.