COVID-19 коагулопатия: допълнително тромбоза и кървене (кръвоизливи)?

.