COVID-19 наруши детската ваксинопрофилактика за други заболявания

Обхватът на рутинните ваксинации при деца и тийнейджъри спадна в началото на 2020 в резултат на ограниченията срещу COVID-19 и все още не може да възвърне предишните си нива.