COVID-19: препоръки за приоритетно тестване, изявление на FDA относно нестероидните противовъзпалителни средства

Ще ви представим нова информация и препоръки за клиницистите, изготвени от Infectious Diseases Society of America (IDSA), FDA и CDC.