COVID-19: Базиран на симптомите скрининг, Бъбречна недостатъчност & Понижаване на трансмисивността

.