COVID-19 ваксината на JANSSEN: EMA намира за възможна връзката с много редки случаи на необичайни тромбози с ниски тромбоцити

EMA потвърждава, че общото съотношение полза-риск остава положително