COVID-19: Загуба на обоняние и вкус, Психичното здраве на здравните работници и Пренасочване на ресурси

Американската академия по отоларингология - Хирургия на главата и шията (American Academy of Otolaryngology — Head & Neck Surgery) предложи да се добави аносмия и дисгеузия в списъка критерии заскрининг за потенциална COVID-19 инфекция.