Да уцелим "десятката" за HDL

Както много ниските, така и много високите нива на HDL са свързани с повишен риск от смъртност в две проспективни кохорти от пациенти с коронарна болест.