Дългосрочна терапия с амбрисентан при белодробна артериална хипертония

Белодробната артериална хипертония (БАХ) е рядка болест, която се характеризира с прогресивно повишение на белодробното съдово съпротивление, в резултат на което се развива деснокамерна сърдечна недостатъчност и води до преждевременна смъртност. Въпреки че възможностите за терапия на БАХ нараснаха през последните десетина години, заболяването прогресира бързо и има лоша прогноза с около 50% смъртност в следващите 5 години след диагностицирането му. Социалното значение на БАХ е голямо и това личи от поведението на международни научни организации, които периодично изготвят препоръки за диагностика и лечение на белодробната хипертония. Последната ревизия на Европейските препоръки бе публикувана през септември 2015г.