Данни от независими проучвания

Представяне на резултати от изследвания на независими научни организации, потвърждаващи намалени емисии и/или намалено излагане на вредни и потенциално вредни вещества.