ДОАК + аспирин, често срещана комбинация без ясна индикация, свързана е с повече кръвоизливи

Едновременната употреба на директен орален антикоагулант (ДОАК) с аспирин е честа при някои сърдечно-съдови пациенти без да има ясни показания за приложението на аспирин