Доклад от 62-та годишна среща на американското дружество по хематология - хематология на малигнитета

Лекторите на неотдавнашната среща на Американското общество по хематология (ASH; 5-8 декември 2020 г.; изцяло виртуална) докладваха последните проучвания в хематологията. Д-р Майкъл Е. Уилямс, представя ключовите открития при злокачествените хематологични заболявания.