Допълнителният прием на витамин D не предотвратява активна туберкулоза

.