Друга опция за терапия с моноклонални антитела при ранен COVID-19

Sotrovimab е третият препарат (моноклонално антитяло), който се оказва ефективен за лечение на пациенти в риск от прогресия на заболяването.