Dulaglutide и когнитивното увреждане при захарен диабет тип 2

Диабетът е рисков фактор за когнитивно увреждане. Около 8800 са участниците (средна възраст 65 години) в спонсорираното от индустрията международно многоцентрово, рандомизирано (1:1), двойно-сляпо проучване.