DXA - Очаквания и реалност

Костната здравина зависи от няколко фактора – костната плътност, костната обмяна, костната минерализация и микроархитектурата на костта. Двойноенергийната Х–рентгенова абсорбциометрия – DXA, е златен стандарт в диагностиката на остеопорозата.