Еднакви ли са базалните инсулинови аналози при лечение на високорискови пациенти със захарен диабет тип 2

.