Ефикасността и безопасността на добавянето на витамин С към суплементацията с желязо при възрастни пациенти с желязодефицитна анемия. Рандомизирано клинично изпитване

Остава неясно, дали рутинното приложение на витамин С заедно с перорални железни препарати е от съществено значение за пациенти с желязодефицитна анемия (ЖДА).