FDA предупреждава за фалшиво положителни резултати за SARS-CoV-2 с бързи антигенни тестове

.