FDA предупреждава за ограничените възможности на тестовете за антитела срещу SARS-CoV-2

.