Фенотип-спечифична терапия на бронхиална астма в детска възраст: Къде е мястото на монтелукаст?

Бронхиалната астма е най-честото хронично, възпалително заболяване в детска възраст. Характеризира се с вариабилна обструкция на дихателните пътища и бронхиална хиперреактивност. Засяга между 10 и 15% от децата, като честотата и прогресивно нараства.