Физическите упражнения - без промяна в диетата - намаляват ли дългосрочния риск от диабет?

Физическите упражненията без промяна в диетата намаляват риска от диабет с ≈50% при хора с централно затлъстяване.