Флувоксамин в сравнение с плацебо и клинично влошаване при амбулаторни пациенти със симптоматичен КОВИД-19. Рандомизирано клинично проучване.

.