Гастроинтестинално кървене при лечение на предсърдно мъждене

Гастроинтестинално кървене при лечение на предсърдно мъждене - орални антикоагуланти като първи знак за колоректален карцином