Характеристика на лечебни растения

Направена е кратка ботаническа, химическа и фармакологична характеристика на 11 лечебни растения (билки), отглеждани в България. Специално внимание е отделено на връзката между химичния им състав и проявяваната от тях биологична активност - антиоксидантна, имуностимулираща, антитуморна, антимикробна и др. На базата на натрупания опит и обстойна литературна справка е оценен потенциалът на подбраните билки за получаването на функционални напитки и хранителни адитиви с антиоксидантно и имуностимулиращо действие. Продукти с такова действие спомагат за превенцията и лечението на социално-значими заболявания.