Хидроморфонът – Надеждно средство за лечение на хронични болки

Болката се определя като неприятно сетивно и емоционално усещане, което е свързано с текущи или потенциални тъканни увреждания или с представата за подобни увреждания.