Химията на аерозола на системата за нагряване на тютюн

С цел химично характеризиране на аерозола от системата за нагряване на тютюн се използва техниката интегриран скрининг, при която...