Хронична интестинална псевдообструкция

Хроничната интестинална псевдообструкция е рядко, но тежко функционално заболяване на гастроинтестиналния тракт, характеризиращо се с нарушения в чревния мотилитет, които наподобяват механична обструкция. Включва чревни висцерални миопатии, невропатии и/или мезенхимопатии. Необходим е мултидисциплинарен подход поради ко-морбидна психологична и психиатрична патология, с коремни и мускулни болки, отпадналост, урологични симптоми и малнутриция. Основната цел е възстановяване на хранителните дефицити и водно-електролитния баланс, облекчаване на симптомите, подобряване на интестиналния мотилитет и лечение на усложненията.