Индивидуализиране на продължителността на антибиотичната терапия при пациенти с грам-отрицателна бактериемия

.