Интегрален подход при лечение на остеопороза

Видеопрезентация от Проф. Д-р Пламен Кинов, ортопед-травматолог, експерт с дългогодишен опит в лечението на фрактурите вследствие на остеопороза. В нея той разкрива терапевтичния подход към това най-тежко усложнение на заболяването в съответствие с добрата клинична практика.