Интензивно понижаване на артериалното налягане при възрастни хора с хипертония: Анализ на необходимото време до ползата

Сто пациенти ще се нуждаят от лечение в продължение на 3 години, за да бъде предотвратено едно голямо неблагоприятно сърдечно-съдово събитие.