Инжектирането на богата на тромбоцити плазма не демонстрира полза по отношение на еректилната дисфункция

Резултатите се различават от тези на подобно малко проучване, което показва полза.