Как възрастта повлиява отговора на LDL към лечението със статини?

По-възрастните пациенти на ниско до умерено по интензивност лечение със статини са с малко по-голямо намаление на LDL-холестерола в сравнение с по-младите.