Клинична изява и характеристики на SARS-CoV-2 инфекцията при деца

.