Клинични характеристики на умерено тежки до критично болни пациенти с COVID-19, които умират

.