Колко достоверни са домашните антигенни тестове за Omicron?

Неконтролираното тестване с бърз антигенен тест (БАТ) за SARS-CoV-2 в три търговски форми имаше 70% до 81% чувствителност през периода на появяване на Omicron и превръщането му в доминиращ в Холандия.